Back to top

SVENSKA MÄSTERSKAPEN I TRAILLÖPNING 2023

2023 UTGÖR ECOTRAIL STOCKHOLM SM I TRAIL PÅ DISTANSERNA 33 OCH 80 KM

 

Nedan finns särskild information om SM. För allmän tävlingsinformation om tider, nummerlappsutdelning m.m. - se tävlingsinfomation här >>

 

Klassindelning

SM i traillöpning omfattar både senior- och veteranklasser. Detta innebär att alla som är födda 1988 eller tidigare deltar både i seniorklassen och i ”sin” veteranklass. Veteranklasserna är indelade i femårsintervaller. (M/K 35 födda 1984-88, M/K 40 födda 1979-83, M/K 45 födda 1974-78 o.s.v.).

 

Lag-SM

Inom ramen för SM-tävlingarna avgörs även lag-SM med herr- och damklass, seniorer, på både 33 km och 80 km. För att få resultat i lagtävlingen måste en förening ha minst tre herrar resp. damer som fullföljer loppet. Lagets resultat är summan av placeringarna i individuella SM-tävlingen, seniorklass, för de tre bästa löparna i laget. Lag med lägst totalsumma vinner lagtävlingen. För att lagtävling ska gå av stapeln krävs att minst tre lag har minst tre löpare anmälda i SM-klass samt att minst två lag kommer till start med minst tre löpare. Utifrån prel. startlista efter att SM-anmälan stängts 7 juni är detta status för lagtävlingarna:

  • Herrar 80 km: Lagtävling genomförs
  • Damer 80 km: Ingen lagtävling
  • Herrar 33 km: Lagtävling genomförs
  • Damer 33 km: Lagtävling genomförs

 

Startlistor och resultat

Här hittar du startlistor samt liveresultat för alla SM-tävlingar och -klasser >> SM-löpare deltar även i "ordinarie" EcoTrail-tävlingen och får därmed placering i såväl SM-klass(er) som i EcoTrail-loppet som helhet, även om de innan start endast visas i startlista för SM.

Är du SM-behörig men finns inte med i startlista för SM-klass? Då behöver du senast torsdag 15 juni kontakta oss på info@ecotrailstockholm.com med startnummer, namn och vilken friidrottsförening du tävlar för.

 

Identifiering av SM-löpare under pågående tävling

Löpare i SM har INTE särskild nummerlapp eller särskild nummerserie för startnummer. För att enkelt kunna särskiljas av andra löpare i SM-klass ska samtliga SM-deltagare under tävlingen bära ett rött armband runt höger handled. Armbandet tillhandahålls av arrangören och fås i samband med att nummerlapp hämtas ut.

 

Tävlingsdräkt

Samtliga löpare i SM-klass ska bära sin förenings tävlingsdräkt (linne/t-shirt). För löpare från arrangerande förening Team Nordic Trail SC är tröja/linne i valfri färg (men förslagsvis blå) med Team Nordic Trail-tryck på rygg/svank samt bröst godkänd tävlingsdräkt.

 

Regler

För SM-tävlingarna gäller Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler för friidrott. För EcoTrail Stockholm som helhet finns även övergripande regler som gäller samtliga löpare, oavsett klass. Du hittar dessa längst ner i allmänna tävlingsinformationen >>

 

Antidoping

Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna >>  Dopingkontroll kan komma att göras bland löpare som deltar i SM.

 

SM-behörighet

För att delta i SM måste löpare representera en förening som är medlem i Svenska Friidrottsförbundet. Löpare som har deltagit i sanktionerad friidrottstävling (bana, terräng, väg eller trail) under 2022 eller 2023 är bunden att fortsätta representera sin senaste förening, eller registrera föreningsbyte (övergång) senast en månad före SM. Ansvarig för övergångar är Ellinor Jansson, ellinor.jansson@friidrott.se.

Vid osäkerhet om föreningen är medlem eller inte, använd denna sökfunktion >>

 Utländsk medborgare kan vara SM-behörig om nedanstående villkor är uppfyllda och löparen har ett giltigt tävlingstillstånd från Svenska Friidrottsförbundet:

  1. Löparen har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år
  2. Löparen har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening och
  3. Löparen deltar inte under samma kalenderår i nationellt mästerskap i hemlandet.

 

Kontakta Hanna Strindhag, hanna.strindhag@friidrott.se, för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare går till. 

 

Åldersgräns

För att få delta i SM i traillöpning måste löparen fylla minst 17 år under innevarande kalenderår, d.v.s. vara född 2006 eller tidigare.

 

Anmälan till SM 33 KM & SM 80 KM

För att delta i SM anmäler du dig "som vanligt" till våra lopp på 33 eller 80 km senast onsdag 7 juni samt kontrollerar att du är behörig enligt kriterierna ovan. OBS: dubbelkolla vid anmälan och i startlistan att du under "klubb" angivit rätt förening och att den är medlem i Svenska Friidrottsförbundet  Du kan kontrollera detta genom att söka här >>  (välj "förening" samt "friidrott" innan du söker på föreningsnamn).

OBS för dig som vill tävla för arrangerande Team Nordic Trail: För att delta i SM måste du ange klubb "Team Nordic Trail SC" eller "Team Nordic Trail Sports Club" vid anmälan samt ha tecknat särskilt medlemskap i föreningen Team Nordic Trail SC (50 kr/år). Du tecknar föreningsmedlemskap här >>

Elitlöpare har reducerad anmälningsavgift till SM på 33 och 80 km (650 kr för 80 km resp. 450 kr för 33 km). För att klassas som elit behöver du som man ha 785 eller högre i ITRAs performance index och som kvinna 660 eller högre. För att kunna anmäla dig som elitlöpare med reducerad avgift, kontakta oss på info@ecotrailstockholm.com med ditt namn, din förening samt ditt aktuella värde i ITRAs performance index.